RAZLIKE IZMEĐU NACIONALNIH POTPORA I IZRAVNIH PLAĆANJA

RAZLIKE IZMEĐU NACIONALNIH POTPORA I IZRAVNIH PLAĆANJA

Radi lakšeg snalaženja korisnika kod podnošenja zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je kratku usporedbu i osnovne razlike između nacionalnih potpora i izravnih plaćanja. Saznaj više.