ELEKTRONIČKA POLJOPRIVREDNA ISKAZNICA

Elektronička poljoprivredna iskaznica

Svaki poljoprivrednik u RH od sada može zatražiti elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) – službeni dokument Ministarstva poljoprivrede koji uvodi poljoprivrednike u digitalno doba i budućnost digitalnih usluga. Ova iskaznica poljoprivrednicima omogućava jednostavno i brzo obavljanje administrativnih postupaka iz vlastita doma.

Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) zamijenit će sve postojeće kartice koje su poljoprivrednici do sada koristili – Zelenu poljoprivrednu karticu, karticu plavog dizela i karticu za korištenje sredstava za zaštitu bilja. Prva pogodnost koju iskaznica donosi je potpuno elektroničko podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u.

Zahtjev za izdavanje ePI poljoprivrednici podnose u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za podnošenje zahtjeva, koji se ispunjava u elektroničkoj formi, nužna je osobna iskaznica, OIB, e-mail i broj mobitela nositelja poljoprivrednoga gospodarstva. Prvo izdavanje iskaznice je besplatno za nositelja (odgovornu osobu) poljoprivrednoga gospodarstva. Iskaznica se može koristiti i za pristup sustavu e-Građani radi korištenja digitalnih usluga, poput dohvaćanja dokumenata (domovnice, rodnog lista, potvrde o prebivalištu…), za usluge HZMO-a, HZZO-a i porezne prijave.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.