POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Natječaj za tip operacije 4.2.1.

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Svrha natječaja

Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

Korisnici

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla

d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Raspoloživost sredstava

300.000.000 kuna od čega:

– 162.000.000 kuna za mikro, mala i srednja poduzeća

–   18.000.000 kuna za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

– 108.000.000 kuna za velika poduzeća

–   12.000.000 kuna za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

Visina javne potpore

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 eura

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 3.000.000 eura za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 2.000.000 eura za ostale sektore

c) do   200.000 eura za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 eura

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi

a) do 5.000.000 eura za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 3.000.000 eura za ostale sektore

c) do    200.000 eura za korisnike početnike

Intenzitet javne potpore

do 50 %

Više informacija pronađite ovdje.