BAZA PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije radi provedbe i učinkovitijeg praćenja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2013., ažurira Baze županijskih razvojnih projekata.

Cilj je prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Zagrebačke županije te za ostvarivanje ciljeva i mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom.

Od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata kontinuirano će se sastavljati cjeloviti pregled (baza) svih projekata u Zagrebačkoj županiji.

Ova baza projekata bit će osnova Partnerskom odboru zaduženom za provedbu Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2013., županu te regionalnom koordinatoru (Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagrebačke županije) da temeljem strateških ciljeva i mjera utvrđenih u strategiji i drugim strateškim dokumentima izabiru, kandidiraju za financiranje i pružaju potporu provedbi projekata koji su predloženi kao županijski projekti.

Prijaviti se mogu projekti u svim područjima razvoja čija je vrijednost najmanje 500.000 kuna,  projekte mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe s registriranom  djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Zagrebačke županije.

Prednost će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja Zagrebačke županije i drugim strateškim dokumentima.

Tekst Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 11/2011), dostupna je na  Internet stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr/ i na stranicama Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije www.zacorda.hr.

Za svaki prijedlog projekta potrebno je ispuniti novi Obrazac (ORP ZŽ). Obrazac i Upute za popunjavanje Obrasca nalaze se na slijedećem linku:

OBRAZAC RAZVOJNIH PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

 

Molimo Vas da svoje ispunjene Excel obrasce dostavite u elektroničkom obliku na e-mail: baza@zacorda.hr.

Vaš projekt će biti upisan u Bazu projekata nakon što Vam dostavimo obrazac s identifikacijskim brojem.