RRAZŽ

 Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije – RRAZŽ

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. je tvrtka koja se izgrađuje po dobroj praksi takvih agencija u Europskoj uniji, kako bi optimizirala razvojne ciljeve Zagrebačke županije u procesu prilagodbe Hrvatske na regionalno ustrojstvo i programe Europske Unije.

RRAZŽ je osnovana Društvenim ugovorom 2004.g.,od strane Zagrebačke županije i njezinih osam gradova: Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. U Zagrebačkoj županiji, koja zauzima prostor od  3060 kvadratnih kilometara, živi  317.642 stanovnika. U sastavu županije nalazi se 9 gradova i 25 općina.

Misija RRAZŽ je biti ključni nositelj i izvršitelj u planiranju i provedbi svih značajnijih razvojnih aktivnosti u Zagrebačkoj Županiji, kako na razini Županije tako i JLS, a time i važan akter i promotor u upravljanju županijskim i regionalnim razvojem.

Strateška vizija RRAZŽ je podrška porastu životnog standarda stanovnika Županije i stvaranje zaposlenja izradom i implementacijom kvalitetnih projekata na području potpore razvoju malih i srednjih proizvodnih tvrtki, poljoprivrede i turizma.

Organi RRAZŽ su Skupština i Uprava.

Direktor Agencije je gosp. Mario Majhen, MBA, dr.med.vet.

Sjedište Agencije: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
Ured Agencije: Ulica grada Vukovara 274/V, 10 000 Zagreb
ŽIRO RAČUN: HR8723400091110137473 – Privredna banka, sjedište: Zagreb
OIB: 82789798563
Sud.reg. Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu

Naše usluge

Iz godišnjih planova i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. proizlaze između ostalih i poslovi vezani za tržište, uglavnom za male i srednje poduzetnike. Ovi poslovi odnose se na konzultantske usluge korisnicima koji apliciraju svoje projekte da bi ostvarili sufinanciranje iz EU fondova. Konzultantske usluge uglavnom podrazumijevaju:

Info točke

Info točke predstavljaju održavanje sastanaka sa korisnicima

Poslovno planiranje

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija

Prijave na EU fondove

Izrada aplikacija za sredstva iz EU fondova

Provođenje projekata

Provedba projekata do uporabne dozvole, odnosno do završne kontrole nadležnog tijela

Dokumenti za preuzimanje

2.18 MB

                

3.4 MB

3.23 MB

7.55 MB

 
 
 
 

Nekoliko zanimljivosti o nama

Visoko pozicionirana smo tvrtka u razvojnoj komponenti županije

Izrada i provedba projekata za EU fondove
Preko 120 izrađenih projekata
Više od 650 milijuna kn ukupnih ulaganja poduzetnika
Više od 360 milijuna kn ostvarenih povrata sredstava
Izrada i provedba strategija razvoja, planova i projekata
Davanje jamstava za kredite te posredovanje u financijskom poslovanju
Izdavanje informativnog biltena "Županijska kronika Zagrebačke županije"

Pošaljite nam upit ili dogovorite sastanak

Imate li pitanja ili želite dogovoriti info točku? Kontaktirajte nas putem kontakt forme, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.