SKUPŠTINSKI AKTI

Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Društva za 2020. godinu

Odluka o promjeni tvrtke Društva

Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora Društva

Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja i programa rada regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2021. godinu

Odluka o prihvaćanju pravilnika o provedbi projekta Jamstvena shema Zagrebačke županije

Odluka o imenovanju direktora Društva

Odluka o davanju razrješnice Upravi- direktoru Društva za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2019. godini

Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZŽ d.o.o. za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave Društva o radu i poslovanju Društva za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2020. godinu

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.

Odluka o imenovanju komisije za provedbu postupka izbora direktora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. putem natječaja

Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora

Odluka o imenovanju članova Odbora za jamstva u projektu Jamstvena shema Zagrebačke županije

Odluka o opozivu svih članova Nadzornog odbora te ukidanju Nadzornog odbora

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora

Odluka o imenovanju direktora Društva

Odluka o razrješenju direktora Društva

Odluka o imenovanju direktora Društva

Odluka o imenovanju direktora Društva (2)

Odluka o prijenosu poslovnih udjela

Odluka o prijenosu gospodarske cjeline

Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada RRAZŽ d.o.o. za 2019. godinu

Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2017. godini

Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZŽ d.o.o. za 2017. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća Društva o poslovanju Društva za 2017. godinu

Odluka o davanju razrješnice Upravi- direktoru Društva za 2017. godinu

Odluke Skupštine (13.12.2017.)

Odluke Skupštine (06.04.2017.)

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Odluka o prihvaćanju plana i programa rada RRAZŽ d.o.o. za 2017. godinu

Odluka Skupštine (13.05.2016)

Odluke Skupštine (04.03.2016.)

Odluka o prihvaćanju Plana i programa rada  za 2016.g. (04.12.2015.)

Odluke Skupštine ( 01.04.2015.)

 

POZIV

Poziv za sjednicu Skupštine Društva- 16.12.2020.

Poziv za sjednicu Skupštine Regionalne razvojne agencije d.o.o. – svibanj

Poziv za Skupštinu RRAZŽ – 19.12.2019.

Poziv za Skupštinu RRAZŽ – 23.10.2019.

Poziv na sjednicu Skupštine-16.07.2019.

Poziv za sjednicu Skupštine – 12. 06.2019.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 22.03.2019.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 27.12.2018.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 13.09.2018.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 07.03.2018.

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 13.12.2017

POZIV NA SKUPŠTINU RRAZŽ 06.04.2017.

POZIV ZA SKUPŠTINU RRAZŽ 16.03.2017.

POZIV ZA SKUPŠTINU RRAZŽ 28.12.2016.

Dnevni red Skupštine (13.05.2016.)

Dnevni red Skupštine (04.03.2016.)

Dnevni red Skupštine (04.12.2015.)